Hærdeplastbaseret

Hærdeplastbaseret gulvbelægning

Fugefri gulve baseret på hærdeplast benyttes især, hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke eller kemiske belastninger.

Hærdeplaster er karakteristiske ved, at de hærder ved en kemisk reaktion og giver et slutprodukt med stor stabilitet overfor ydre påvirkninger.

Gulve af hærdeplast leveres i mange varianter med hensyn til tykkelse og sammensætning. De udlægges på cementbaseret underlag.

Afhængigt af produkt kan gulvet benyttes til gangtrafik efter 2-24 timer efter sidste påføring. Fuld belastning er mulig efter 1-7 døgn.