cement

Cementbaseret gulvbelægning

Cementbaserede gulvbelægninger kan udlægges på nystøbte eller gamle betonunderlag og benyttes især, hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke eller til kemiske og termiske belastninger.

Flydemørtler med trykstyrker under 30 MN/m2 benyttes normalt som undergulv for andre gulvbelægninger, mens flydemørtler med trykstyrker derover benyttes som gulvbelægning.

Gulvet kan tages i brug 1-2 døgn efter færdiggørelsen.